Samen met Yra van Dijk verzorg ik cursussen en nascholingen op het gebied van jeugdliteratuur, close reading, onderzoekend lezen, doorlopende leeslijnen voor groep 1 t/m 8 (basisonderwijs) en brugklas t/m eindexamen (voortgezet onderwijs). Ook geven wij advies over rijke teksten en boekencollecties voor in de klas en schoolbibliotheken. Doelgroepen: teams van leerkrachten en docenten, secties Nederlands, mediathecarissen, directies en schoolbesturen.

Voor meer informatie over ons cursus- en nascholingsaanbod: mjklaver@gmail.com