Hoe minder je leest, hoe minder je weet

De leesvaardigheid onder jongeren in Nederland is in één generatie tijd sterk afgenomen. Is de digitalisering daar debet aan? In andere gedigitaliseerde landen lezen jongeren wél goed. Uit analyse blijkt: het fundament van het onderwijsgebouw is rot.

Yra van Dijk en Marie-José Klaver

‘Lees niet de hele tekst’, waarschuwt een veelgebruikt lesboek Nederlands voor de bovenbouw havo/vwo, ‘want dat kost te veel tijd’.

Zulke angst voor de tekst is schering en inslag in het leesonderwijs in Nederland. Iedere leraar, ouder of grootouder heeft het voor zijn ogen zien gebeuren. Binnen één generatie zijn kinderen op grote schaal gestopt met lezen, en ook met lezen leuk vinden. Hoewel er natuurlijk nog steeds boekenwurmen zijn en lezen onder sommige studenten weer een nieuwe cool heeft, zijn de cijfers over het geheel genomen alarmerend – vooral het dreigende getal van 25 procent van de jongeren die ‘geen overheidsbrief’ meer kunnen lezen waart rond. Ook is iedereen ervan doordrongen dat slecht lezen leidt tot lagere prestaties in de andere schoolvakken, en dus tot minder kennis. Wat weer leidt tot meer moeite met lezen. Bovendien weten we inmiddels dat de negatieve gevolgen niet gelijk over de leerlingen zijn verdeeld. Het falende leesonderwijs vergroot ongelijkheid.

Lees verder bij De Groene Amsterdammer: https://www.groene.nl/artikel/hoe-minder-je-leest-hoe-minder-je-weet